Agenda Jaarvergadering NIVON Federatie Utrecht

maandagavond 15 maart 2010, aanvang 19.30 uur

1. Opening
2. Ingekomen stukken en mededelingen
3. concept-Verslag van de Jaarvergadering van 23 maart 2009
4. Jaarverslag over 2009 van de secretaris
5. FinanciŽel verslag over 2009
6. Verslag van de kascontrole commissie
7. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie
8. Bestuursverkiezing
9. Begroting voor 2010
10. Nieuwe activiteiten
11. Wat verder ter tafel komt en Rondvraag
12. Sluiting