FOTOWERKGROEP NIVON UTRECHT - JAARVERSLAG 2008

Onze groep telde 19 leden.
Er zijn 2 nieuwe leden bijgekomen: Ine van Dillen en Floor Hamer.
En 1 heeft afscheid genomen: Albert van den Broeke.

De 18 clubavondenwerden goed bezocht. Er waren 3 clubtochten: winter, lente en herfst.

Dit jaar hebben wij gewerkt aan het thema: “Streetlife”, foto’s in kleur.
De 1e prijs was voor Huub Oostveen. Hij kreeg de wisselprijs, de Gouden Clack, voor een jaar.
Op de 2e en gedeelde plaats Fenny Kuyvenhoven en Mia van Erp. Op de 3e plaats Tonny Rosbergen.

Wij namen deel aan de Nivon-regiowedstrijd welke dit jaar werd verzorgd door Zaanstad.
Onze groep behaalde de 1e prijs voor de groepsinzending kleur, thema: “Water in al zijn vormen”.
In de groep B: zwart/wit: 2e prijs voor Huub Oostveen.
In de groep C: kleur 2e prijs Gerard Jansen.
In de groep C: kleur 3e prijs Co van Kesteren.
En een eervolle vermelding voor Albert Sesink.

Dit jaar hebben wij een foto uitwisseling gehad met fotoclub Fonesu uit Utrecht, dit waren fijne en leerzame avonden.
Rien Bouw (vriend van Gerard Jansen) heeft een foto-presentatie gegeven van zijn reizen.
Deze avond werd ook bezocht door niet leden van de fotogroep. Het was een goede opkomst.
Wij hebben zeven avonden een cursus beeldbewerking gevolgd.
Deze avonden werden goed bezocht, ook door niet leden van de fotogroep.
Deze avonden zijn verzorgd door Jan Vogelzang van fotogroep FC ’t Gooi.

In het klassement van de bondsfotowedstrijd eindigden wij met 174 punten op de 168e plaats van de 179 clubs.
Ook de fotobond heeft dit jaar goede lezingen verzorgd, daar zijn wij minimaal naar toe geweest.
Doorlopend is er een fotopresentatie van onze leden in de vijf wissellijsten in het Nivon-centrum.
Resumerend kunnen wij zeggen dat 2008 voor onze fotogroep een goed jaar was.