NIVON FOTOWERKGROEP UTRECHT - PROGRAMMA 2009

Misschien is het overbodig maar we vermelden het toch nog maar eens: de avonden beginnen (tenzij anders aangekondigd) om 20.00 uur.
Het informele gedeelte is zeker ook gezellig en informatief en begint al om 19.30 uur, het moment waarop de zaal opengaat.

maandag 5 januari: Nieuwjaarsborrel.
- Ledenvergadering: verkiezingen van een voorzitter en/of duo voorzitter.
- Presentatie foto’s van de ophaalbrug bij de Vaartsche Rijn.
Ieder neemt die avond 3 foto’s mee van 20x30 cm in passé-partout van 40x50 cm, coördinator Gerard Jansen.
maandag 19 januari: Ieder neemt een foto uit krant of blad mee die hij zelf goed of slecht vindt ter bespreking, coördinator Mia van Erp.
zaterdag 31 januari: Winterclubtocht, coördinator Ine van Dillen (wie mee wil moet zich vooraf opgeven bij Ine i.v.m. indeling van de auto(s).
Statief meenemen!
maandag 2 februari: Selectie foto’s kleur of zwart/wit voor de Bondsfotowedstrijd
(dit is van de afdeling Utrecht-’t Gooi) in passé-partout van 40x50 cm.
Maximaal 3 foto’s meenemen, coördinatoren Huub Oostveen en Albert Sesink. Deze uitslag wordt later besproken in Zeist.
-Passé-partout snijden, coördinatoren Keith Garner en Co van Kesteren.
maandag 16 februari: Foto’s bespreken van fotogroep Fonesu en eigen werk. Ieder neemt 3 foto’s mee van 20x30 cm in passé-partout van 40x50 cm.
De leden van Fonesu komen dan bij ons, coördinator Kees du Gardijn.
maandag 2 maart: Avondfotografie, coördinator s’Jean Rensing.
maandag 9 maart: Portretavond, coördinator Anna Schneider. Als u mee wilt doen, dan moet u zich uiterlijk 16 februari opgeven bij Anna.
maandag 16 maart: Emmy Miltenburg en Floor Hamer geven een overzicht van eigen werk, vooral hun ontwikkeling van vroeger tot nu.
woensdag 18 maart: Werkgroep architectuur gaat op stap naar Zaandam. Wij vertrekken met de eerste trein na 9 uur, van waar we de Zaan volgend naar Wormerveer wandelen. Onderweg kunnen we oude en moderne architectuur zien en fotograferen.
Coördinator Kees du Gardijn.
zaterdag 28 maart: Nivon regio dag, hieraan doen mee: Utrecht, Zaanstad, Aalsmeer en Purmerend (dit zijn fotoclubs die bij het Nivon zijn aangesloten).
Deze dag wordt dit jaar gehouden bij ons in het Nivon-Centrum Rotsoord 20 te Utrecht.
Iedere club neemt dan een club-inzending mee: 5 foto’s die betrekking hebben op “ Street-live”. Deze gaan wij met elkaar jureren.
Tevens neemt iedere fotograaf maximaal 5 foto’s mee ter bespreking in passé-partout van 40x50 cm.
maandag 30 maart: Piet Douma: secretaris van FG Kromme Rijn uit Utrecht laat zijn fotowerk zien, analoog en digitaal, coördinator Fenny Kuyvenhoven.
zaterdag 25 april: Lenteclubtocht, coördinator Co van Kesteren, wie mee wil moet zich vooraf opgeven bij Co i.v.m. indeling van de auto(s). Statief meenemen.
maandag 27 april: Terugblik-Nivon-regiodag Utrecht, coördinator Willeke Parmentier.
- Foto’s met een probleem bespreken (slechte foto’s) ieder neemt maximaal twee van deze foto’s mee in passé-partout, coördinator Albert Sesink.
maandag 11 mei: Presentatie van foto’s met een verhaal erbij. Ieder neemt 3 foto’s mee van 20x30 cm in passé-partout van 40x50 cm.
Deze avond zijn partners van harte uitgenodigd!
maandag 18 mei: Portretavond, coördinator Anna Schneider. Als u mee wilt doen, dan moet u zich uiterlijk 11 mei opgeven bij Anna.
maandag 25 mei: Presentatie foto’s van de clubtochten 20x30 cm in passé-partout van 40x50 cm, maximaal 10 minuten per persoon, coördinator Emmy Miltenburg.

Zomervakantie

maandag 14 september: Vertellen van eigen vakantieherinneringen met foto’s van 20x30 cm in passé-partout van 40x50 cm, coördinator Thea Edelbroek.
maandag 28 september: Wie wordt de winnaar van de “Gouden Clack”2009? (onze eigen clubwedstrijd).
Thema: “Oud” maximaal 3 foto’s per persoon meenemen van 20x30 cm in passé-partout van 40x50 cm. De foto’s worden door de leden gejureerd, coördinatoren Fenny Kuyvenhoven en Wim Ruijper.
-De mailbox van de secretaris staat hierna open voor het inbrengen van nieuwe thema’s voor de “Gouden Clack” 2010.
maandag 12 oktober: Fotobespreking i.v.m. het 50 jarig jubileum van onze fotogroep.
Informatie hoe en wat volgt nog.
woensdag 14 oktober: Werkgroep architectuur gaat op stap naar? U krijgt hier nog informatie over. Coördinator Kees du Gardijn.
maandag 26 oktober: Presentatie en bespreking foto’s van de werkgroepen.
zaterdag 31 oktober: Herfstclubtocht, coördinator Anna Schneider. (wie mee wil moet zich vooraf opgeven bij Anna i.v.m. indeling van de auto(s). Statief meenemen.
maandag 9 november: Voorselectie foto’s voor de Nivon-regio wedstrijd voorjaar 2010.
Groepsinzending in kleur met als thema: “Oud” coördinatoren Huub Oostveen en Els Neijman.
maandag 23 november: Architectuur: maak foto’s van architectuur in uw eigen omgeving.
Maximaal 3 foto’s per lid. 20 x 30 cm in passé-partout van 40 x 50 cm. Deze worden vanavond besproken.
maandag 7 december: Ledenvergadering en verkoop van tweedehands fotospullen. -Bekendmaking themaandag “Gouden Clack” 2010.

Als u bij een van deze activiteiten niet kunt komen dan graag afmelden bij een van de bestuursleden.
Wilt U informatie over deze avond dan moet U zelf contact opnemen met een mede-fotolid.

CLUBTOCHTEN
Er zijn dit jaar drie clubtochten vastgesteld, op 31 januari, 25 april en 31 oktober.
Deze clubtochten gaan in principe altijd door, tijd en vertrekpunt afspreken met de coördinator(en).

WEDSTRIJDEN
Er zijn dit jaar twee wedstrijden vastgesteld: op 2 februari de Bondsfotowedstrijd (sluiting 25 februari),
en op 28 september de clubwedstrijd voor de “Gouden Clack” (thema: “Oud”).

LIDMAATSCHAP
Het lidmaatschap staat open voor ieder geďnteresseerde amateurfotogra(a)f(e) in Utrecht en omliggende plaatsen.
De contributie bedraagt (maximaal) € 46 per jaar. Dit bedrag is inclusief het lidmaatschap van het Nivon (maximaal € 36).
Aanmelden kan het gehele jaar, opzeggen moet vóór 1 december.
PS: Bent u al lid van het Nivon dan betaald u € 10 voor de koffie of thee.
De koffie of thee moet vóór 20 januari worden voldaan, op postgiro 7871953 t.n.v. Penningmeester Nivon-fotogroep federatie Utrecht.